11/04/2020

Stiftelse af Anpartsselskab (ApS)

Stiftelse af Anpartsselskab (ApS)       – til mindre virksomheder og driftsselskaber

Stiftelse af Anpartsselskab (ApS) er en velkendt selskabsform, som ofte er et godt valg til drift af mindre danske virksomheder og driftsselskaber, hvor én eller flere ejere ønsker at drive en virksomhed, uden at hæfte personligt for selskabets gæld og øvrige forpligtelser. I skrivende stund findes der mere end 232.000 aktive anpartsselskaber i Danmark.

Stiftelse af Anpartsselskab (ApS) – hæftelse

Som udgangspunkt hæfter hverken ejer eller direktør personligt for virksomhedens forpligtelser, fordi anpartsselskaber anses som selvstændige juridiske enheder.
Som ejer er dit mulige tab således alene begrænset til den indskudte anpartskapital. Visse kreditorer kan dog fra tid til anden finde på at kræve, at selskabets ejer/direktør underskriver en selvskyldnererklæring ved optagelse af lån eller udstedelse af kreditter til selskabet. Såfremt disse underskrives, vil der således alligevel være tale om personlig hæftelse.
Det betyder samtidig, at selskabets formue tilhører selskabet – ikke ejeren.

Skatteforhold

Eftersom Anpartsselskabet er en selvstændig juridisk enhed, betragtes det også som et selvstændigt skatteobjekt. Ejerne bliver således ikke beskattet personligt af et overskud i selskabet, men kan omvendt heller ikke få et personligt skattefradrag for et evt. underskud i selskabet. Selskabet skal derimod betale selskabsskat af et overskud, mens underskud kan give selskabet et skattefradrag i beskatningen af et evt. overskud i det efterfølgende år.

Anpartskapital (selskabskapital)

For at kunne stifte et anpartsselskab skal ejeren/ejerne indskyde en anpartskapital på mindst DKK 50.000,- som enten kan indskydes i form af kontanter (typisk ved at indsætte pengene på selskabets bankkonto) eller i form af værdier til en vurderet værdi af dét beløb.

Direktion og bestyrelse

Eftersom anpartsselskaber ofte anvendes som selskabsform til drift af mindre virksomheder, er det ofte den samme person, der både er ejer og direktør i selskabet. Til forskel fra aktieselskaber stiller den gældende lovgivning (Selskabsloven) derfor ingen krav om, at anpartsselskabet har en bestyrelse (hvilket man dog frivilligt kan vælge at have, hvis man ønsker det). Grundet disse mere frie regler for, hvordan beslutninger træffes i selskabet, har mange anpartsselskaber derfor ingen bestyrelse – men alene en direktør, som ofte også er selskabets ejer.

Formalia ved stiftelse af anpartsselskaber

Når selskabet stiftes, skal der udarbejdes et stiftelsesdokument med tilhørende vedtæger, som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Såfremt anpartskapitalen indskydes ved apportindskud af andre værdier end kontanter, skal der endvidere indsendes en vurderingsberetning, som skal udarbejdes af en uafhængig godkendt revisor.

Bestil stiftelse af anpartsselskab (ApS)

Vores virksomhedskonsulenter har mere end 30 års erfaring med rådgivning omkring selskabskonstruktioner og stiftelse af anpartsselskaber. Vi kan derfor også tilbyde dig, at bistå stiftelsen af dit nye anpartsselskab. Det foregår typisk foregår således:

  1. Du kontakter os for en indledende (og i øvrigt uforpligtende) samtale om stiftelsen af dit anpartsselskab. Du kan eksempelvis bruge nedenstående formular til at kontakte os direkte.
  2. Derefter fremsendes digitalt stiftelsesdokument og vedtægter, som du skal underskrive med nemid.
  3. Derpå skal anpartskapitalen indbetales, så vores advokat straks derefter kan attestere indbetalingen.
  4. Herefter sørger vi for, at selskabet bliver registreret hos Erhvervsstyrelsen.
  5. Der skal derefter oprettes en bankkonto for selskabet.
  6. Når selskabet er registreret og bankkontoen er oprettet, frigiver advokaten kapitalen med fradrag af omkostningerne ved stiftelsen til selskabets bankkonto.

Følgende vilkår er typisk gældende:

  • Du indskyder en anpartskapital, som udgør min. DKK 40.000,- til kurs 100
  • Vort honorar udgør DKK 1.995,- med tillæg af moms  samt gebyr kr. 670 til Erhvervsstyrelsen, i alt DKK 3163,75.
  • Kontantbeholding efter vore omkostninger til indsættelse på selskabets bankkonto kr. 36.836,25.
  • Lovpligtig legitimering efter hvidvaskloven klares ved at vi sender et link til CPR-validering via nemid.

Indledningsvist tilbyder vi selvfølgelig gerne en uforbindende samtale om stiftelse af dit anpartsselskab.

Anpartsselskab – til mindre virksomheder og driftsselskaber

Kontakt vores virksomhedskonsulenter for at få et godt overblik over dine muligheder, så du kan få den bedste løsning til din individuelle situation.

Contact form